Application Form | IC HOTELS

 

IC HOTELS

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU

 

  1. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin, kişisel verileri işlenen ilgili kişilere (“Başvuru Sahibi”) belirli haklar tanınmıştır. Kanun’un 13/1. maddesi hükmü uyarınca; veri sorumlusu olan IC Antbel Antalya Belek Tur.Yat. A.Ş ve IC Antbel Belek Tur.Yat. A.Ş’ ye ( "IC HOTELS-Şirket ) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda “yazılı” ve Türkçe olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak aşağıdaki usullerle tarafımıza iletilebilir.

 

  1. BAŞVURU USULÜ

Şirketimize yapılacak başvurular, Kanun ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak, www.ichotels.com.tr adresinde yer alan işbu başvuru formu kullanılarak;

 

  1. IC ANTBEL ANTALYA BELEK TUR.YAT.A.Ş (IC Hotels Airport , IC Hotels Green Palace & IC Residence ) yönünden  başvurular için ; Havaalanı yolu üzeri  IC Hotels Airport  Aksu/ANTALYA  adresine ıslak imzalı dilekçe ile şahsen başvurularak veya bu adrese noter vasıtasıyla gönderilerek,
  2. IC ANTBEL BELEK TUR.YAT.A.Ş (IC Hotels Santai Family Resort ) yönünden başvurular için ; Kadriye Mahallesi Üçkum Tepesi Mevkii Belek Serik /ANTALYA adresine ıslak imzalı dilekçe ile şahsen başvurularak veya bu adrese noter vasıtasıyla gönderilerek,
  3. Kayıtlı Elektronik Posta Yolu ile  IC ANTBEL ANTALYA BELEK TUR.YAT.A.Ş. için ichotels@hs01.kep.tr e-mail adresine, IC ANTBEL BELEK TUR.YAT.A.Ş. için icantbelbelek@hs01.kep.tr e-mail adresine mail ile iletilerek yapılabilecektir.

 

Aşağıda başvurularınızın ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanalları özelinde bilgi verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres (adres değişikliği durumunda ticaret sicil gazetesinde yayınlı son adres dikkate alınmalıdır)

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru ( Başvuru Sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması )

IC ANTBEL ANTALYA BELEK TUR.YAT.A.Ş (IC Hotels Airport , IC Hotels Green Palace & IC Residence ) yönünden  başvurular için ; Havaalanı yolu üzeri  IC Hotels Airport  Aksu/ANTALYA  ,

 

IC ANTBEL BELEK TUR.YAT.A.Ş (IC Hotels Santai Family Resort ) yönünden başvurular için ; Kadriye Mahallesi Üçkum Tepesi Mevkii Belek Serik /ANTALYA

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter Vasıtasıyla Tebligat

IC ANTBEL ANTALYA BELEK TUR.YAT.A.Ş (IC Hotels Airport , IC Hotels Green Palace & IC Residence ) yönünden  başvurular için ; Havaalanı yolu üzeri  IC Hotels Airport  Aksu/ANTALYA  ,

 

IC ANTBEL BELEK TUR.YAT.A.Ş (IC Hotels Santai Family Resort ) yönünden başvurular için ; Kadriye Mahallesi Üçkum Tepesi Mevkii Belek Serik /ANTALYA

 

Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 Kayıtlı Elektronik Posta  (KEP) Yoluyla

IC ANTBEL ANTALYA BELEK TUR.YAT.A.Ş. için

ichotels@hs01.kep.tr

IC ANTBEL BELEK TUR.YAT.A.Ş. için

icantbelbelek@hs01.kep.tr

E- postanın  konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

 

  • III. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

Kanun’un 11. maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’unun 13/2. maddesi hükmü gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Yanıtlarımız Kanun’un 13. maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

  1. Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

İsim/Soyisim

 

T.C. Kimlik Numarası/T.C. vatandaşı olmayanlar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası

 

Telefon Numarası

 

E-posta (Bu bilgiyi vermeniz halinde talebiniz hakkında size daha hızlı cevap verebileceğiz)

 

Adres (tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi)

 

 

  1. Başvuru Sahibinin Şirketimiz ile olan ilişkisi (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

   Müşteri

   Ziyaretçi

   İş Ortağı

   Diğer

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:

Konu:

 

   Eski çalışan

Çalışılan yıllar:

 

   Diğer

   İş Başvurusu/Özgeçmiş paylaşımı yapan kişi

Tarih:

 

   Üçüncü kişi firma çalışanı

Çalışılan firma ve pozisyon bilgisi:

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:

Konu:

 

 
  1. Başvuru Sahibinin Kanun kapsamındaki talebi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Lütfen başvuruya vereceğimiz yanıtın bildirilme yöntemini seçiniz.

 

 

  Adresime gönderilmesini istiyorum.

  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Bu yolu seçmeniz halinde size daha hızı dönüş yapabileceğiz.)

  Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

 

İşbu başvuru formu ile Şirketimiz ile olan ilişkiniz tespit edilerek varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi amaçlanmıştır. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

 

Başvuru Sahibi:

 

Adı Soyadı:

 

Başvuru Tarihi:

 

İmza:

 

UYARI: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Şirketimiz, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

IC HOTELS RESIDENCE

GÖRÜNTÜLE
IC HOTELS RESIDENCE

IC HOTELS RESIDENCE

GÖRÜNTÜLE REZERVASYON YAP

IC HOTELS GREEN PALACE

GÖRÜNTÜLE
IC HOTELS GREEN PALACE

IC HOTELS GREEN PALACE

GÖRÜNTÜLE REZERVASYON YAP

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

GÖRÜNTÜLE
IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

GÖRÜNTÜLE REZERVASYON YAP

IC HOTELS AIRPORT

GÖRÜNTÜLE
IC HOTELS AIRPORT

IC HOTELS AIRPORT

GÖRÜNTÜLE REZERVASYON YAP